Науково-дослідний центр регіональної економіки і туризму функціонує на громадських засадах. Наукова, педагогічна та громадська діяльність науково-дослідного центру регіональної економіки і туризму здійснюється згідно планів роботи, затвердженими Вченою радою університету.

   

    Основними завданнями наукової роботи центру є:

  – здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на забезпечення потреб держави, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес;

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з договірних тематик;

   – виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на забезпечення освітнього процесу в УДПУ;

   – сприяння у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів;

   – популяризація результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, виставках та інших заходах, у наукових та науково-методичних виданнях, засобах масової інформації та на офіційних сайтах;

   – забезпечення органічного поєднання навчально-методичного та наукового процесу.

   

   Вся діяльність центру націлена на досягнення нових наукових результатів та досягнення при допомозі наукових розробок позитивного господарського ефекту.

   До штатного розпису центру входять: завідуючий (кандидат економічних наук, доцент), старші наукові співробітники (доктори або кандидати наук), молодші наукові співробітники (кандидати наук або аспіранти), лаборант.

   За результатами завершених наукових робіт:

  – оголошуються на засіданні вченої ради університету дані про наукові здобутки та досягнення господарського ефекту. Інформація про діяльність лабораторії публікується в засобах масової інформації;

    – наукові здобутки використовуються молодими вченими для підготовки дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата чи доктора наук;

    – видаються монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації;

    – надсилаються на конкурси студентські наукові роботи.

  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon
  • Vimeo Reflection
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now